Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 3. december 2019
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

179. Orientering om status på havbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om status på havbrug

180. Orientering om kystbeskyttelsesloven som myndighedsområdeKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om kystbeskyttelsesloven som myndighedsområde

181. Forslag til lokalplan 1138 for et erhvervsområde ved Jysk i Uldum.Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1138 for et erhvervsområde ved Jysk i Uldum.

182. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 - Offentlige formål i Hedensted SydKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 - Offentlige formål i Hedensted Syd

183. Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for Oversvømmelse og ErosionKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for Oversvømmelse og Erosion

184. Tema til affaldsplanen 2020-2032 GenbrugsstationerKlik her for at folde ud og læse mere om Tema til affaldsplanen 2020-2032 Genbrugsstationer

185. Tema til affaldsplanen 2020-2032 Direkte genbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Tema til affaldsplanen 2020-2032 Direkte genbrug

186. Slutmodtagere og behandling af plastaffaldKlik her for at folde ud og læse mere om Slutmodtagere og behandling af plastaffald

187. Godkendelse af fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1,3 og 5Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1,3 og 5

188. Anlægsbevilling - Stiadgang Bjørnsknude Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling - Stiadgang Bjørnsknude

189. Agenda 21 for perioden 2020 - 2024Klik her for at folde ud og læse mere om Agenda 21 for perioden 2020 - 2024

190. Henvendelse fra Handicaprådet om mulige sager i år 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Henvendelse fra Handicaprådet om mulige sager i år 2020

191. Orientering om Medarbejderundersøgelsen for Fritid og Fællesskab 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om Medarbejderundersøgelsen for Fritid og Fællesskab 2019

192. Fastsættelse af mødedatoer i 2020 - Foreninger m.flKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af mødedatoer i 2020 - Foreninger m.fl

193. Månedsopfølgning oktober 2019 - Hvordan forventes regnskab 2019 at holde i forhold til budgettet?Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning oktober 2019 - Hvordan forventes regnskab 2019 at holde i forhold til budgettet?

194. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.

195. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

196. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt