Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 3. september 2019
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

125. Lokalplanforslag 1134 og Kommuneplantillæg nr. 16Klik her for at folde ud og læse mere om Lokalplanforslag 1134 og Kommuneplantillæg nr. 16

126. Kommuneplantillæg nr. 20 - Offentlige formål i Hedensted SydKlik her for at folde ud og læse mere om Kommuneplantillæg nr. 20 - Offentlige formål i Hedensted Syd

127. Nye vejnavne ved nyt boligområde i Lindved - lokalplan 1117Klik her for at folde ud og læse mere om Nye vejnavne ved nyt boligområde i Lindved - lokalplan 1117

128. Landzonesag på Bredgade i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Bredgade i Tørring

129. Affaldssortering i det offentlige rum - tema til affaldsplanenKlik her for at folde ud og læse mere om Affaldssortering i det offentlige rum - tema til affaldsplanen

130. Storskraldsordning - Tema til affaldsplanenKlik her for at folde ud og læse mere om Storskraldsordning - Tema til affaldsplanen

131. Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune - Målsætninger for grundvandsressourcenKlik her for at folde ud og læse mere om Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune - Målsætninger for grundvandsressourcen

132. Emner til årligt møde med LandbrugsforumKlik her for at folde ud og læse mere om Emner til årligt møde med Landbrugsforum

133. Vej øst om Hedensted - SkitseprojekteringKlik her for at folde ud og læse mere om Vej øst om Hedensted - Skitseprojektering

134. Kørselsforbud for lastbiler fra grusgravene ved Ørum gennem HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Kørselsforbud for lastbiler fra grusgravene ved Ørum gennem Hedensted

135. Anlæg til bolig- og erhvervsformålKlik her for at folde ud og læse mere om Anlæg til bolig- og erhvervsformål

136. Mødeplan 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan 2020

137. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.

138. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

139. Trafiksikkerhedsplan 2019-2023 - Status - UdarbejdelseKlik her for at folde ud og læse mere om Trafiksikkerhedsplan 2019-2023 - Status - Udarbejdelse

140. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt