Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 13. januar 2015
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

1. Opsætning af 16m høj pylon mod E45 ved Sunset Boulevard

2. Orientering om lokalplanprojekt

3. Skjold Å og græsningsprojekt

4. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til spildevandsplanen - kloakseparering i Rask Mølle

5. Anlægsbevilling til etablering af cykelforbindelse fra Ribevej i Løsning til Bredgade i Hedensted

6. Anlægsbevilling til cykelsti ved Kirkholm langs Gludvej

7. Vejnavneændring ved Erhvervsparken i Ølholm

8. Smart City konference i København den 29. januar 2015

9. Orienteringssager

10. Eventuelt