Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. oktober 2016
Mødested: Kantinen Uldum

127. Forslag til delvis aflysning af Lokalplan 201 i Korning og forslag til kommuneplantillæg nr. 25Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til delvis aflysning af Lokalplan 201 i Korning og forslag til kommuneplantillæg nr. 25