Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. oktober 2016
Mødested: Kantinen Uldum

137. Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Inddragelse af del af matr. nr. 21 m Østrup By, Glud i kloakopland Klik her for at folde ud og læse mere om Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Inddragelse af del af matr. nr. 21 m Østrup By, Glud i kloakopland