Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. oktober 2016
Mødested: Kantinen Uldum

136. Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Ophævelse af tilslutningspligt og -ret for regnvand til Hedensted spildevands kloakanlæg på Askansvej 8722 Hedensted. Klik her for at folde ud og læse mere om Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Ophævelse af tilslutningspligt og -ret for regnvand til Hedensted spildevands kloakanlæg på Askansvej 8722 Hedensted.