Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 1. marts 2021
Mødested: Ndr. Fabriksvej 2, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

19. Orientering om tilsynsrapport 2020 for hjemmepleje og plejehjem

20. Orientering om styringsværktøj § 107

21. Orientering om tilsynsrapport 2020 fra Socialtilsynet

22. Orientering om arbejdet med demens for handicappede

23. Dialogmøde mellem Udvalget og Seniorrådet

24. Orientering

25. Punkter til næste møde

26. Konferencer og invitationer

27. Eventuelt

28. Digital godkendelse af referat