Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 18. juni 2018
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

105. Drøftelse af budget 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af budget 2019

106. Den ekstra InvesteringsindsatsKlik her for at folde ud og læse mere om Den ekstra Investeringsindsats

107. Strategi, Arbejdsgrundlag og principper for fokuslisteKlik her for at folde ud og læse mere om Strategi, Arbejdsgrundlag og principper for fokusliste

108. Emner til FokuslistenKlik her for at folde ud og læse mere om Emner til Fokuslisten

109. Revisionsberetning nr. 21 2017 samt endelig behandling af årsregnskab 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Revisionsberetning nr. 21 2017 samt endelig behandling af årsregnskab 2017

110. Opfølgning på bevillinger i forbindelse med By- og BoligudviklingsprojekterKlik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning på bevillinger i forbindelse med By- og Boligudviklingsprojekter

111. Den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse SydøstjyllandKlik her for at folde ud og læse mere om Den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland

112. Principdrøftelse af opstart af planlægning for butiksområde Hedensted SydKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse af opstart af planlægning for butiksområde Hedensted Syd

113. Endelig vedtagelse af Hedensted Kommuneplan 2017-2029Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Hedensted Kommuneplan 2017-2029

114. Principdrøftelse af planlægning ved Constantiavej, HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse af planlægning ved Constantiavej, Hedensted

115. Anlægsbevilling og placering af cykel- og gangtunnel under banen ved Jernbanegade 30 i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling og placering af cykel- og gangtunnel under banen ved Jernbanegade 30 i Løsning

116. Godkendelse af skema B. Strandvejen Juelsminde - renoveringKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af skema B. Strandvejen Juelsminde - renovering

117. Hjarnø Færgefart - godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Hjarnø Færgefart - godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019

118. 2-dagsmodul SFOKlik her for at folde ud og læse mere om 2-dagsmodul SFO

119. Forslag til lokalplan nr. 1115 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted VestKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan nr. 1115 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted Vest

120. Anlægsbevilling til kortlægning af ammoniakfølsom natur Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til kortlægning af ammoniakfølsom natur

121. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering