Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 3 og 4

Dagsordenpunkter

1. Orientering om nyt administrationshus i Tørring

2. Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1158 for Byens Hus i Løsning

3. Bebyggelsesplan Egholm Park

4. Lukket punkt: Udbud af areal til tæt/lav byggeri

5. Lukket punkt: Salg af areal i Tørring

6. Revisionsberetning nr. 26 - delberetning for regnskabsåret 2020

7. Lånegaranti til renovering af vej og fortov

8. Reduktion af udgifter på myndighedsområder

9. Delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2021

10. Anmodning fra Fjernvarmeværkerne om at stikledning indregnes i salgspris i kommunale byggemodninger.

11. F: Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

12. F: Udkast til projektbeskrivelse vedrørende afdækning af beskæftigelsesområdet

13. F: Anlægsbevilling SIM

14. F: Forslag til lokalplan 1156 for boliger ved Høkervænget i Barrit

15. F: Tillægstakster for affaldsområdet

16. F: Anlægsbevilling - Juelsminde Vest, Klakring

17. F: Legalitetskontrol af takstfastsættelsen for Hedensted Spildevand

18. F: Forslag til lokalplan 1146 for boliger, Rådhusparken, Uldum

19. F: Anlægsbevilling til analyse af trafikafvikling - Hedensted Syd

20. F: Orientering om moms på renovationsopgaven

21. F: Forslag til lokalplan 1150 for boliger ved Skolevej i Daugård med tilhørende kommuneplantillæg nr. 36

22. F: Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for Tørring og Tørring Bydelsplan

23. F: Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 for centerbyen Hedensted - Løsning

24. F: Forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for Juelsminde

25. F: Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for revision af kulturmiljøer

26. F: Anlægsbevilling til analyse, projektering og udbud - Trafikale forhold omkring Hovedvejen/Overholmvej/Vejlevej ved Hedensted

27. F: Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2021

28. F: Anlægsbevilling til vejforbedringer og trafiksikkerhed

29. Orientering

30. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

31. Lukket punkt: Køb af ejendom

32. Lukket punkt: Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste

33. Godkendelsesark