Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

169. Ansættelse af udvikler af softwarerobotterKlik her for at folde ud og læse mere om Ansættelse af udvikler af softwarerobotter

170. Drøftelse af planlægning for nyt aflastningsområde i BrandeKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af planlægning for nyt aflastningsområde i Brande

171. Læringsinformation - opfølgning på kerneopgaverne og målKlik her for at folde ud og læse mere om Læringsinformation - opfølgning på kerneopgaverne og mål

172. Vejlevej i Hedensted - fortovsrenovering og fremtidig indplacering i byplanerneKlik her for at folde ud og læse mere om Vejlevej i Hedensted - fortovsrenovering og fremtidig indplacering i byplanerne

173. Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende kommissorium for sundhedspolitikKlik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende kommissorium for sundhedspolitik

174. Boligen i Fokus- MålsætningKlik her for at folde ud og læse mere om Boligen i Fokus- Målsætning

175. Skema C. Renovering af almene boliger i DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Skema C. Renovering af almene boliger i Daugård

176. Beskæftigelsesplan 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Beskæftigelsesplan 2019

177. Justering af kvalitetsstandarder Social Omsorg - feriedage for voksne handicappedeKlik her for at folde ud og læse mere om Justering af kvalitetsstandarder Social Omsorg - feriedage for voksne handicappede

178. Revision af bilag til AFLD´s vedtægterKlik her for at folde ud og læse mere om Revision af bilag til AFLD´s vedtægter

179. Omfartsvej øst om Hedensted - Gennemgang af høringssvar og mulige linjeføringerKlik her for at folde ud og læse mere om Omfartsvej øst om Hedensted - Gennemgang af høringssvar og mulige linjeføringer

180. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1115 -1 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted vestKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1115 -1 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted vest

181. Anlægsbevilling til etape I af byforskønnelsesprojekt for Torvet og Bredgade i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til etape I af byforskønnelsesprojekt for Torvet og Bredgade i Tørring

182. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

183. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde