Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

1. Valg af næstformand til Udvalget for Politisk Koordination & ØkonomiKlik her for at folde ud og læse mere om Valg af næstformand til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

2. Ny styrelsesvedtægt 2018-2021Klik her for at folde ud og læse mere om Ny styrelsesvedtægt 2018-2021

3. Vederlag og godtgørelser samt retningslinier for tabt arbejdsfortjeneste Byrådets medlemmer 2018-2021Klik her for at folde ud og læse mere om Vederlag og godtgørelser samt retningslinier for tabt arbejdsfortjeneste Byrådets medlemmer 2018-2021

4. Delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2018

5. Udpegning af medlemmer til HuslejenævnKlik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af medlemmer til Huslejenævn

6. Beboerklagenævn Horsens- Hedensted- OdderKlik her for at folde ud og læse mere om Beboerklagenævn Horsens- Hedensted- Odder

7. Gebyr for underretninger om udlægsforretningerKlik her for at folde ud og læse mere om Gebyr for underretninger om udlægsforretninger

8. Revisionsberetning nr. 19 - Tiltrædelsesberetning/beretning vedr. revisionsaftaleKlik her for at folde ud og læse mere om Revisionsberetning nr. 19 - Tiltrædelsesberetning/beretning vedr. revisionsaftale

9. Revionsberetning nr. 20 - delberetning for regnskabsåret 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Revionsberetning nr. 20 - delberetning for regnskabsåret 2017

10. Etablering af nyt administrationshus i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Etablering af nyt administrationshus i Tørring

11. Tørring Kraftvarmeværk ansøger om kommunal lånegarantiKlik her for at folde ud og læse mere om Tørring Kraftvarmeværk ansøger om kommunal lånegaranti

12. Ændring af godkendt skema A på 33 almene boliger på Strandhusevej i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af godkendt skema A på 33 almene boliger på Strandhusevej i Juelsminde

13. Skema A Constantiaparken i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Skema A Constantiaparken i Hedensted

14. Godkendelse af skema C - Skovvej 11, TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af skema C - Skovvej 11, Tørring

15. Godkendelse af Skema C - Renovering af 16 almene boliger i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af Skema C - Renovering af 16 almene boliger i Løsning

16. Anlægsbevilling til byforskønnelse af Horsensvej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byforskønnelse af Horsensvej i Hedensted

17. Hjarnø Færgefart, regnskab 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Hjarnø Færgefart, regnskab 2016

18. Budget Hjarnø Færgefart 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Budget Hjarnø Færgefart 2018

19. Indstilling om ny organisering i Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Indstilling om ny organisering i Social Omsorg

20. Dispensation fra krav om støjskærm ved Strandhusevej 27 i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Dispensation fra krav om støjskærm ved Strandhusevej 27 i Juelsminde

21. Endelig vedtagelse af lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31

22. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde