Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 20. april 2020
Mødested: Hedensted Rådhus Kantinen og Skype

Dagsordenpunkter

49. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020

50. Årsregnskab 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Årsregnskab 2019

51. Tidsplan for budgetlægningen af Budgetforslag 2021-2024Klik her for at folde ud og læse mere om Tidsplan for budgetlægningen af Budgetforslag 2021-2024

52. Balance mellem Aktiviteter og Rammer (BAR)Klik her for at folde ud og læse mere om Balance mellem Aktiviteter og Rammer (BAR)

53. Godkendelse af kommissorium og bevilling til udarbejdelse af Hedensted MidtbyplanKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af kommissorium og bevilling til udarbejdelse af Hedensted Midtbyplan

54. Anlægsbevilling til byggemodning af Lille Dalby Bakker etape 4Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Lille Dalby Bakker etape 4

55. Anlægsbevilling til byggemodning af Viborgvej 44 i Tørring - Lokalplan 1088 - Etape 2Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Viborgvej 44 i Tørring - Lokalplan 1088 - Etape 2

56. F: Omrokering i Venstres gruppeKlik her for at folde ud og læse mere om F: Omrokering i Venstres gruppe

57. F: Underskriftsbemyndigelse i forbindelse med køb, salg mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Underskriftsbemyndigelse i forbindelse med køb, salg mv.

58. F; Udvidelse af Skærvebo med 6 boliger. Godkendelse af Skema BKlik her for at folde ud og læse mere om F; Udvidelse af Skærvebo med 6 boliger. Godkendelse af Skema B

59. F: Godkendelse af skema C på 24 almene boliger og 9 ældreboliger beliggende på Dyreskuepladsen/Strandhusevej i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af skema C på 24 almene boliger og 9 ældreboliger beliggende på Dyreskuepladsen/Strandhusevej i Juelsminde

60. F: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019-20 Klik her for at folde ud og læse mere om F: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019-20

61. F: 2. behandling og godkendelse af ny afregningsmodel for plejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om F: 2. behandling og godkendelse af ny afregningsmodel for plejehjem

62. F: Tilsynsrapport for Voksenhandicap 2019Klik her for at folde ud og læse mere om F: Tilsynsrapport for Voksenhandicap 2019

63. F: Tværkommunal helhedsplan for vandhåndtering i GudenåenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Tværkommunal helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen

64. F: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for Oversvømmelse og ErosionKlik her for at folde ud og læse mere om F: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for Oversvømmelse og Erosion

65. F: Forslag til Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune

66. F: Anlægsbevilling til vejvedligeholdelse og trafiksikkerhedsarbejder i 2020Klik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til vejvedligeholdelse og trafiksikkerhedsarbejder i 2020

67. F: Anlægsbevilling til cykelstier 2020Klik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til cykelstier 2020

68. F: Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2020Klik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2020

69. F: Anlægsbevilling til renovering af broer Klik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til renovering af broer

70. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

78. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde