Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 19. november 2018
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

192. Mødeplan 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan 2019

193. Principdrøftelse igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for regnvandsbassin ved Præstemarken HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for regnvandsbassin ved Præstemarken Hedensted

194. Boligen i Fokus- MålsætningKlik her for at folde ud og læse mere om Boligen i Fokus- Målsætning

195. Godkendelse af skema B RemmerslundKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af skema B Remmerslund

196. Bevilling - pulje til landsbyfornyelse 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Bevilling - pulje til landsbyfornyelse 2018

197. Etablering af digelag i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Etablering af digelag i Juelsminde

198. Drøftelse af omgørelsesprocenter- DanmarkskortetKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af omgørelsesprocenter- Danmarkskortet

199. Forslag til lokalplan nr. 1124 for boligbebyggelse på Bytorvet 6, Hedensted, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029.Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan nr. 1124 for boligbebyggelse på Bytorvet 6, Hedensted, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029.

200. Forslag til lokalplan 1111 for et boligområde ved Remmerslund samt Kommuneplantillæg nr. 6 og Spildevandstillæg nr. 15Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1111 for et boligområde ved Remmerslund samt Kommuneplantillæg nr. 6 og Spildevandstillæg nr. 15

201. Endelig godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hedensted-Lindved områdetKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hedensted-Lindved området

202. Modtagestation Syddanmark I/S - Motas - Regnskab 2017 og budget 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Modtagestation Syddanmark I/S - Motas - Regnskab 2017 og budget 2019

203. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

204. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde