Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 19. oktober 2020
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 3 og 4

Dagsordenpunkter

172. Optagelse af lån til fremrykkede anlæg i 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Optagelse af lån til fremrykkede anlæg i 2020

173. Månedsopfølgning September måned- Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet.Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning September måned- Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet.

175. Etablering af parkeringsplads ved Hedensted RådhusKlik her for at folde ud og læse mere om Etablering af parkeringsplads ved Hedensted Rådhus

176. Udbud af areal til boliger i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Udbud af areal til boliger i Løsning

177. Tørring Teltplads - oversvømmelse februar 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Tørring Teltplads - oversvømmelse februar 2020

181. Endelig vedtagelse af lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14 for boliger ved Raskvej i AaleKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14 for boliger ved Raskvej i Aale

182. Endelig vedtagelse af affaldsplan 2020-2032 "Mere genanvendelse - det er sund fornuft"Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af affaldsplan 2020-2032 "Mere genanvendelse - det er sund fornuft"

183. Godkendelse af Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune 2020

184. F: Beskæftigelsesplan 2021Klik her for at folde ud og læse mere om F: Beskæftigelsesplan 2021

185. F: Ressourceforbrug COVID-19Klik her for at folde ud og læse mere om F: Ressourceforbrug COVID-19

186. F: Balance Danmark - medlemsskabKlik her for at folde ud og læse mere om F: Balance Danmark - medlemsskab

187. F: Mødeplan 2021Klik her for at folde ud og læse mere om F: Mødeplan 2021

188. F: Rammeaftale 2021-2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Rammeaftale 2021-2022

189. F: Forslag til lokalplan 1155 for Møllestien i Lindved, mindre ændringer af lokalplan 55Klik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan 1155 for Møllestien i Lindved, mindre ændringer af lokalplan 55

190. F: Forslag til lokalplan 1136 for et boligområde ved Rævebjergvej i Løsning samt tilhørende kommuneplantillæg og miljøscreeningKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan 1136 for et boligområde ved Rævebjergvej i Løsning samt tilhørende kommuneplantillæg og miljøscreening

191. F. Privat spilde- og regnvandslav nyt bolig område omfattet af lokalplan 1133 ved Raskvej i Aale Klik her for at folde ud og læse mere om F. Privat spilde- og regnvandslav nyt bolig område omfattet af lokalplan 1133 ved Raskvej i Aale

192. F: Bidrag til indsatsprogrammerne for vandløb i vandområdeplanerne 2021-2027Klik her for at folde ud og læse mere om F: Bidrag til indsatsprogrammerne for vandløb i vandområdeplanerne 2021-2027

193. F: Modtagestation Syddanmark I/S - Motas - Regnskab 2019 og budget 2021Klik her for at folde ud og læse mere om F: Modtagestation Syddanmark I/S - Motas - Regnskab 2019 og budget 2021

194. Orientering om opkrævning af for meget betalt vej afvandingsbidrag i en sag mellem Hedensted Kommune og Hedensted SpildevandKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om opkrævning af for meget betalt vej afvandingsbidrag i en sag mellem Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand

195. Orientering om CompasKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om Compas

196. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

199. Temamøde om ny erhvervspolitikKlik her for at folde ud og læse mere om Temamøde om ny erhvervspolitik

200. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde