Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

133. Anlægsområdet - input til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2020-2023Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsområdet - input til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2020-2023

134. Månedsopfølgning juni månedKlik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning juni måned

135. Planlægning af kommunale udstykninger frem til udgangen af 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Planlægning af kommunale udstykninger frem til udgangen af 2020

136. Planstrategi 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Planstrategi 2019

137. Principdrøftelse af planlægning på Barrit Langgade 84, BarritKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse af planlægning på Barrit Langgade 84, Barrit

138. Udnyttelse af rådhusgrunden i UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Udnyttelse af rådhusgrunden i Uldum

139. Udvikling af nyt boligområde øst for Constantiavej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Udvikling af nyt boligområde øst for Constantiavej i Hedensted

140. Strategi for landdistriktsudviklingKlik her for at folde ud og læse mere om Strategi for landdistriktsudvikling

141. Juelsminde DigelagKlik her for at folde ud og læse mere om Juelsminde Digelag

142. Ændring af lokalplan - Granhøjvej DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af lokalplan - Granhøjvej Daugård

143. F: Samarbejdsaftale mellem Veterancentret og Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om F: Samarbejdsaftale mellem Veterancentret og Hedensted Kommune

144. F: Godkendelse af tilsynspolitik for §§ 83, 83 a og 86 i Lov om Social Service Klik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af tilsynspolitik for §§ 83, 83 a og 86 i Lov om Social Service

145. F: Forslag til Agenda 21 strategi 2020 - 24Klik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til Agenda 21 strategi 2020 - 24

146. F. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18 – Klakring Stationsvej 37, 39 og 41 Juelsminde.Klik her for at folde ud og læse mere om F. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18 – Klakring Stationsvej 37, 39 og 41 Juelsminde.

147. F: Retningslinjer for finansiel styringKlik her for at folde ud og læse mere om F: Retningslinjer for finansiel styring

148. F: Leasingaftale af indsatslederbilKlik her for at folde ud og læse mere om F: Leasingaftale af indsatslederbil

149. F: Udpegning af nye socialsagkyndige til det fælleskommunale beboerklagenævnKlik her for at folde ud og læse mere om F: Udpegning af nye socialsagkyndige til det fælleskommunale beboerklagenævn

150. F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

151. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde