Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 19. april 2021
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 3 og 4

Dagsordenpunkter

93. Status og videre proces Ny Erhvervspolitik Klik her for at folde ud og læse mere om Status og videre proces Ny Erhvervspolitik

94. Månedsopfølgning marts måned- Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet.Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning marts måned- Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet.

95. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021

96. Årsregnskab 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Årsregnskab 2020

97. Retningslinjer for Finansiel styringKlik her for at folde ud og læse mere om Retningslinjer for Finansiel styring

99. Revision af udbuds- og salgsbetingelser for salg af jordKlik her for at folde ud og læse mere om Revision af udbuds- og salgsbetingelser for salg af jord

100. Status på lokalplanlægningen 1. kvartal 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Status på lokalplanlægningen 1. kvartal 2021

101. Byggeprojekter i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Byggeprojekter i Hedensted Kommune

102. Henvendelse om byudvikling i UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Henvendelse om byudvikling i Uldum

108. Mere grøn energi i kommunens vognparkKlik her for at folde ud og læse mere om Mere grøn energi i kommunens vognpark

109. Forslag til lokalplan 1151 for boliger ved Vejlevej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 29Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1151 for boliger ved Vejlevej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 29

110. F: Skema C - Tørring MidtbyKlik her for at folde ud og læse mere om F: Skema C - Tørring Midtby

111. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted FjernvarmeKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted Fjernvarme

112. F: Statistik på integrationsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om F: Statistik på integrationsområdet

113. F: Anlægsbevilling til legeplads ved Naturbørnehaven Myretuen i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til legeplads ved Naturbørnehaven Myretuen i Tørring

114. F: Ændret specialklassestruktur for udskolingseleverKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ændret specialklassestruktur for udskolingselever

115. F: Godkendelse af svarfrister i Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af svarfrister i Social Omsorg

116. F: Endelig vedtagelse af lokalplan 1100 for servicestation ved motorvejen i Lindved med til-hørende kommuneplantillæg nr. 4Klik her for at folde ud og læse mere om F: Endelig vedtagelse af lokalplan 1100 for servicestation ved motorvejen i Lindved med til-hørende kommuneplantillæg nr. 4

117. F: Endelig vedtagelse af lokalplan 1132 for Palsgaard Industri med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13Klik her for at folde ud og læse mere om F: Endelig vedtagelse af lokalplan 1132 for Palsgaard Industri med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13

118. F: Endelig vedtagelse af lokalplan 1156 for boliger ved Høkervænget i BarritKlik her for at folde ud og læse mere om F: Endelig vedtagelse af lokalplan 1156 for boliger ved Høkervænget i Barrit

119. F: Principgodkendelse af lokalplan for boliger på Kalhavevej i Rask Mølle med tilhørende kommuneplantillægKlik her for at folde ud og læse mere om F: Principgodkendelse af lokalplan for boliger på Kalhavevej i Rask Mølle med tilhørende kommuneplantillæg

120. F: Anlægsbevilling - Ørumvej - TrafiksikkerhedsprojektKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling - Ørumvej - Trafiksikkerhedsprojekt

121. F: Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2021Klik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2021

122. F: Anlægsbevilling - Erhvervsvej, DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling - Erhvervsvej, Daugård

123. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

125. Midvejsstatus på serviceeftersyn af politisk og administrativ strukturKlik her for at folde ud og læse mere om Midvejsstatus på serviceeftersyn af politisk og administrativ struktur

126. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde