Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 18. februar 2019
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

25. Revisionsberetning nr. 22 - Delberetning for regnskabsåret 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Revisionsberetning nr. 22 - Delberetning for regnskabsåret 2018

26. Fastsættelse af minimums udbudspriser Thyras Vænge, LindvedKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af minimums udbudspriser Thyras Vænge, Lindved

27. Planlægning af et udvidet aflastningsområde i Hedensted SydKlik her for at folde ud og læse mere om Planlægning af et udvidet aflastningsområde i Hedensted Syd

28. Tildelingsmodeller på skoleområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Tildelingsmodeller på skoleområdet

29. Takster i omsorgs- og specialtandplejen Klik her for at folde ud og læse mere om Takster i omsorgs- og specialtandplejen

30. Anlægsbevilling til projektering af udbygning af tandplejen i HornsyldKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til projektering af udbygning af tandplejen i Hornsyld

31. Høringssvar på SundhedsaftalenKlik her for at folde ud og læse mere om Høringssvar på Sundhedsaftalen

32. Endelig vedtagelse af lokalplan 1123 - Boliger ved Frederiksbergvej i Løsning og Spildevandstillæg nr. 13Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1123 - Boliger ved Frederiksbergvej i Løsning og Spildevandstillæg nr. 13

33. Anlægsbevilling til udskiftning af bro over Gudenå i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til udskiftning af bro over Gudenå i Tørring

34. Vej øst om Hedensted - Beslutning om igangsætning af planlægning af vejKlik her for at folde ud og læse mere om Vej øst om Hedensted - Beslutning om igangsætning af planlægning af vej

35. Anlægsbevilling til vejvedligeholdelse og trafiksikkerhedsarbejder i 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til vejvedligeholdelse og trafiksikkerhedsarbejder i 2019

36. Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2019

37. Anlægsbevilling til cykelsti og trafiksikkerhed ved Tørring skole Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til cykelsti og trafiksikkerhed ved Tørring skole

38. Anlægsbevilling til asfaltering af P-plads ved Daugaard MulticenterKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til asfaltering af P-plads ved Daugaard Multicenter

39. Pilotprojekt vedrørende fælles affaldsløsning på DyrskuepladsenKlik her for at folde ud og læse mere om Pilotprojekt vedrørende fælles affaldsløsning på Dyrskuepladsen

40. Pilotprojekt vedrørende fælles affaldsløsning på PetersmindevejKlik her for at folde ud og læse mere om Pilotprojekt vedrørende fælles affaldsløsning på Petersmindevej

41. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde