Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

123. PKØ: Forberedelse til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2021-2024Klik her for at folde ud og læse mere om PKØ: Forberedelse til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2021-2024

124. Månedsopfølgning Juni måned- Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet.Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning Juni måned- Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet.

125. Revisionsberetning nr. 25 2019 samt endelig behandling af årsregnskab 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Revisionsberetning nr. 25 2019 samt endelig behandling af årsregnskab 2019

126. Præsentation af Plan & UdviklingKlik her for at folde ud og læse mere om Præsentation af Plan & Udvikling

127. Kommuneplan 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Kommuneplan 2021

128. Principgodkendelse for igangsættelse af lokalplan for Agersbølvej 21, matr.nr. 4o Lindved By, SindbjergKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse for igangsættelse af lokalplan for Agersbølvej 21, matr.nr. 4o Lindved By, Sindbjerg

129. Fastsættelse af grundpriser Stenkærgård, Rask MølleKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af grundpriser Stenkærgård, Rask Mølle

130. Udstykningsplan 2021 - Nye kommunale udstykninger frem til udgangen af 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Udstykningsplan 2021 - Nye kommunale udstykninger frem til udgangen af 2021

131. COVID-19 relateret indkøb af ekstra rengøringKlik her for at folde ud og læse mere om COVID-19 relateret indkøb af ekstra rengøring

132. Renovering af skulpturKlik her for at folde ud og læse mere om Renovering af skulptur

133. Drøftelse af kommende undersøgelse af HandicapområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af kommende undersøgelse af Handicapområdet

134. Principdrøftelse af retningslinjer for større solcelleanlægKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse af retningslinjer for større solcelleanlæg

135. Budget 2021 - Takster for forsyningsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2021 - Takster for forsyningsområdet

136. Hedensted Kommunes udtalelse til Forslag til Råstofplan 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Hedensted Kommunes udtalelse til Forslag til Råstofplan 2020

137. Deltagelse i DK2020 KlimahandlingsplanerKlik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i DK2020 Klimahandlingsplaner

138. Grøn Strategi Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Grøn Strategi Hedensted Kommune

139. Godkendelse af vedtægtsændring i As Vig Syd DigelagKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af vedtægtsændring i As Vig Syd Digelag

140. Beslutning om Hedensted Kommune vil give kommunelån eller stå i forskud til etablering af privat kystbeskyttelsesanlæg i As Vig Syd DigelagKlik her for at folde ud og læse mere om Beslutning om Hedensted Kommune vil give kommunelån eller stå i forskud til etablering af privat kystbeskyttelsesanlæg i As Vig Syd Digelag

141. F: Løsningsforslag vedr. skoleanalyseKlik her for at folde ud og læse mere om F: Løsningsforslag vedr. skoleanalyse

142. F: Endelig vedtagelse af Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030 samt MiljøredegørelseKlik her for at folde ud og læse mere om F: Endelig vedtagelse af Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030 samt Miljøredegørelse

143. F: Principgodkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1150 for boliger ved Skolevej i DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om F: Principgodkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1150 for boliger ved Skolevej i Daugård

144. F: Forslag til lokalplan 1144 for boliger på Gesagervej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 19.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan 1144 for boliger på Gesagervej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 19.

145. F: Godkendelse af tilladelse til at forlænge dige på kommunens engKlik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af tilladelse til at forlænge dige på kommunens eng

146. F: Underskriftsbemyndigelse i forbindelse med køb, salg af fast ejendom.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Underskriftsbemyndigelse i forbindelse med køb, salg af fast ejendom.

147. F: Lånegaranti til Urlev VandværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Lånegaranti til Urlev Vandværk

148. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

155. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde