Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 17. februar 2020
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

22. Kommunale boligparceller februar 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Kommunale boligparceller februar 2020

23. Revisionsberetning nr. 24 - delberetning for regnskabsåret 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Revisionsberetning nr. 24 - delberetning for regnskabsåret 2019

24. Opgradering af brandforhold på plejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om Opgradering af brandforhold på plejehjem

25. Svar til Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenterKlik her for at folde ud og læse mere om Svar til Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter

26. Endelig vedtagelse af lokalplan 1142 for boliger, Lille Dalby Bakker, etape 3 og 4, HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1142 for boliger, Lille Dalby Bakker, etape 3 og 4, Hedensted

27. Drøftelse af krav til opholdsarealer ved byomdannelse i Hedensted MidtbyKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af krav til opholdsarealer ved byomdannelse i Hedensted Midtby

28. Høring af Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030 samt MiljørapportKlik her for at folde ud og læse mere om Høring af Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030 samt Miljørapport

29. Anlægsbevilling i 2020 til byggemodning af 22 boligparceller i Remmerslund og ombygning af eksisterende vejkrydsKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling i 2020 til byggemodning af 22 boligparceller i Remmerslund og ombygning af eksisterende vejkryds

30. F: Underskriftsbemyndigelse til ny kommunaldirektør i forbindelse med køb, salg mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Underskriftsbemyndigelse til ny kommunaldirektør i forbindelse med køb, salg mv.

31. F: Udpegning af repræsentant og suppleant til Juelsminde DigelagKlik her for at folde ud og læse mere om F: Udpegning af repræsentant og suppleant til Juelsminde Digelag

32. F: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrienKlik her for at folde ud og læse mere om F: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien

33. F: Ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Hedensted Kommune

34. F: Anlægsbevilling til projektering af tilbygning af ny vuggestuegruppe i Skovly i StoubyKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til projektering af tilbygning af ny vuggestuegruppe i Skovly i Stouby

35. F: Godkendelse af tilsynsrapport for plejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af tilsynsrapport for plejehjem

36. F: Forslag til lokalplan 1136 for et boligområde ved Rævebjergvej i Løsning samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøscreeningKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan 1136 for et boligområde ved Rævebjergvej i Løsning samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøscreening

37. F: Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2020Klik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2020

38. F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde