Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Spettrupvej 7 B i Rugekassen, 8722 Hedensted

Dagsordenpunkter

98. Status på Økonomien- MånedsopfølgningKlik her for at folde ud og læse mere om Status på Økonomien- Månedsopfølgning

99. Tørring Kraftvarmeværk ansøger om udvidelse af lånegarantiKlik her for at folde ud og læse mere om Tørring Kraftvarmeværk ansøger om udvidelse af lånegaranti

100. Input til anlægsprioritering Budgetforslag 2021-2024Klik her for at folde ud og læse mere om Input til anlægsprioritering Budgetforslag 2021-2024

101. Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 32 for centerområde i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 32 for centerområde i Juelsminde

102. Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1152 for Udvidelse af Juelsminde Renseanlæg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1152 for Udvidelse af Juelsminde Renseanlæg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31

103. Fremtidig anvendelse af Vejlevej 9L, HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Fremtidig anvendelse af Vejlevej 9L, Hedensted

104. Nedlæggelse af §14 forbud mod om- og tilbygning på Søgade 13, JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Nedlæggelse af §14 forbud mod om- og tilbygning på Søgade 13, Juelsminde

105. Fastsættelse af grundpriser Valmuevænget LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af grundpriser Valmuevænget Løsning

106. Fastsættelse af grundpriser Remmerslund, Skovby HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af grundpriser Remmerslund, Skovby Hedensted

107. Forslag til lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14 for boliger ved Raskvej i AaleKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1133 og kommuneplantillæg 14 for boliger ved Raskvej i Aale

108. Endelig vedtagelse af lokalplan 1134 for regnvandsbassin ved Præstemarken i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1134 for regnvandsbassin ved Præstemarken i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16

109. Endelig vedtagelse af lokalplan 1138 for et erhvervsområde ved Jysk i UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1138 for et erhvervsområde ved Jysk i Uldum

110. F: Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 - Erhverv ved GesagervejKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 - Erhverv ved Gesagervej

111. F: Tillæg til PlanstrategiKlik her for at folde ud og læse mere om F: Tillæg til Planstrategi

112. F: Tillægsbevilling til anlægsbevilling til udbygning af tandplejen i HornsyldKlik her for at folde ud og læse mere om F: Tillægsbevilling til anlægsbevilling til udbygning af tandplejen i Hornsyld

113. F: Gennemgang af høringssvar og godkendelse af Børne- og Ungepolitik og SkolepolitikKlik her for at folde ud og læse mere om F: Gennemgang af høringssvar og godkendelse af Børne- og Ungepolitik og Skolepolitik

114. F: Anlægsbevilling til nyt køleranlæg ved Centralkøkkenet i RårupKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til nyt køleranlæg ved Centralkøkkenet i Rårup

115. F: Forslag til lokalplan nr. 1140 for Demensplejehjem i Hedensted syd Klik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan nr. 1140 for Demensplejehjem i Hedensted syd

116. F: Godkendelse af Forslag til tillæg til spildevandsplanen for område omfattet af lokalplanforslag 1133Klik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af Forslag til tillæg til spildevandsplanen for område omfattet af lokalplanforslag 1133

117. F: Godkendelse af vedtægtsændring EnergnistKlik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af vedtægtsændring Energnist

122. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde