Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 12. marts 2018
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

45. Information - når vi målene med kerneopgaverne og visionen om Bæredygtig VelfærdKlik her for at folde ud og læse mere om Information - når vi målene med kerneopgaverne og visionen om Bæredygtig Velfærd

46. Udkast til kommissorie for det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)Klik her for at folde ud og læse mere om Udkast til kommissorie for det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

47. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017-18Klik her for at folde ud og læse mere om Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017-18

48. Godkendelse af takster for betaling af tøjvaskKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af takster for betaling af tøjvask

49. Anlægsbevilling til gennemførelse af forundersøgelser af vådområderKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til gennemførelse af forundersøgelser af vådområder

50. Affaldshåndteringsplan 2019-2024 - tids/procesplan for den kommende planlægningKlik her for at folde ud og læse mere om Affaldshåndteringsplan 2019-2024 - tids/procesplan for den kommende planlægning

51. Anlægsbevilling til renovering af broer Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til renovering af broer

52. Endelig vedtagelse til aflysning af Lokalplan 73 – vedrørende et areal i forbindelse med til-kørslen til Gesagervej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse til aflysning af Lokalplan 73 – vedrørende et areal i forbindelse med til-kørslen til Gesagervej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33

53. Asfaltarbejder i 2018 og anlægsbevilling til vejvedligeholdelseKlik her for at folde ud og læse mere om Asfaltarbejder i 2018 og anlægsbevilling til vejvedligeholdelse

54. Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommunevejeKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje

55. F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

56. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde