Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 10. december 2018
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

214. Controller Team: redegørelse for projektforløb 2016-2018Klik her for at folde ud og læse mere om Controller Team: redegørelse for projektforløb 2016-2018

215. Delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2019

216. Justering af Styrelsesvedtægt 2018-2021Klik her for at folde ud og læse mere om Justering af Styrelsesvedtægt 2018-2021

217. Anlægsbevilling til omlægning og forskønnelse af Brdr. Michaelsens Plads i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til omlægning og forskønnelse af Brdr. Michaelsens Plads i Hedensted

218. Budget i et 3 årigt perspektivKlik her for at folde ud og læse mere om Budget i et 3 årigt perspektiv

219. Tilpasning af Arbejdsgrundlaget så der er overensstemmelse med Budgetarbejde i flerårigt perspektivKlik her for at folde ud og læse mere om Tilpasning af Arbejdsgrundlaget så der er overensstemmelse med Budgetarbejde i flerårigt perspektiv

220. Lokalplan 1111 for et boligområde ved Remmerslund i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Lokalplan 1111 for et boligområde ved Remmerslund i Hedensted

221. Anlægsbevilling - Tørring TeltpladsKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling - Tørring Teltplads

222. Konsekvenser af Region Midtjyllands besparelser på 60 mio. kr. på den kollektive bustrafik.Klik her for at folde ud og læse mere om Konsekvenser af Region Midtjyllands besparelser på 60 mio. kr. på den kollektive bustrafik.

223. Fordeling af §18-midler for 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Fordeling af §18-midler for 2019

224. Anlægsbevilling til Mad og MåltiderKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til Mad og Måltider

225. Indstilling til struktur for tilbud til demente borgereKlik her for at folde ud og læse mere om Indstilling til struktur for tilbud til demente borgere

226. Orientering om magtanvendelse i voksenhandicap og seniorområdet – årsberetning 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om magtanvendelse i voksenhandicap og seniorområdet – årsberetning 2017

227. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1102 og Kommuneplantillæg nr. 3 for dagligvarebutik og grønt område i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Lokalplan 1102 og Kommuneplantillæg nr. 3 for dagligvarebutik og grønt område i Juelsminde

228. Endelig vedtagelse af lokalplan 1123 - Boliger på Jernbanegade i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1123 - Boliger på Jernbanegade i Løsning

229. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 for Grønt DanmarkskortKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 for Grønt Danmarkskort

230. Ny takst i As Hedegård - med central affaldsløsningKlik her for at folde ud og læse mere om Ny takst i As Hedegård - med central affaldsløsning

231. Anlæg til bolig- og erhvervsformålKlik her for at folde ud og læse mere om Anlæg til bolig- og erhvervsformål

232. Anlægsregnskab for ELENA projektet Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsregnskab for ELENA projektet

233. Anlægsbevilling til forlængelse af Kildeparken, HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til forlængelse af Kildeparken, Hedensted

234. Anlægsbevilling til kloakering af byggemodningen Erhvervsparken i ØlholmKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til kloakering af byggemodningen Erhvervsparken i Ølholm

235. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

236. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde