Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 10. september 2018
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

152. Budgetforslag 2019-2022Klik her for at folde ud og læse mere om Budgetforslag 2019-2022

153. Boligen i Fokus- StrategiKlik her for at folde ud og læse mere om Boligen i Fokus- Strategi

154. Anlægsbevilling til dræning af Tørring TeltpladsKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til dræning af Tørring Teltplads

155. Anlægsbevilling til opførelse af ny daginstitution på Sdr. Fælledvej i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til opførelse af ny daginstitution på Sdr. Fælledvej i Tørring

156. Ændringer i Ungdomsskolens styrelsesvedtægtKlik her for at folde ud og læse mere om Ændringer i Ungdomsskolens styrelsesvedtægt

157. Rammeaftale for det sociale områdeKlik her for at folde ud og læse mere om Rammeaftale for det sociale område

158. Årsberetning kommunale tilsyn på plejecentre Klik her for at folde ud og læse mere om Årsberetning kommunale tilsyn på plejecentre

159. Godkendelse af demensstrategiKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af demensstrategi

160. Endelig vedtagelse af lokalplan 1117 - Boligområde ved Thyras Vænge i LindvedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1117 - Boligområde ved Thyras Vænge i Lindved

161. Forslag til lokalplan 1123 for boliger på Jernbanegade i Løsning og spildevandstillæg nr. 13Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1123 for boliger på Jernbanegade i Løsning og spildevandstillæg nr. 13

162. Igangsætning af kommuneplantillæg nr. 10 om Grønt Danmarkskort og orientering om Naturrådets anbefalinger Klik her for at folde ud og læse mere om Igangsætning af kommuneplantillæg nr. 10 om Grønt Danmarkskort og orientering om Naturrådets anbefalinger

163. Kommerciel servicevejvisning ved kommunale vejeKlik her for at folde ud og læse mere om Kommerciel servicevejvisning ved kommunale veje

164. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

165. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde