Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 9. april 2019
Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Dagsordenpunkter

66. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

67. Årsregnskab 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Årsregnskab 2018

68. Ansøgning fra Ølholm Vandværk om kommunegarantiKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Ølholm Vandværk om kommunegaranti

69. Ansøgning fra Rask Mølle Varmeværk om kommunegarantiKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Rask Mølle Varmeværk om kommunegaranti

70. Planstrategi 2019 Klik her for at folde ud og læse mere om Planstrategi 2019

71. Principdrøftelse af planlægning for boligområde ved Lillekongens Ager i UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse af planlægning for boligområde ved Lillekongens Ager i Uldum

72. Planlægning for nyt boligområde i Rask Mølle Klik her for at folde ud og læse mere om Planlægning for nyt boligområde i Rask Mølle

73. Fastsættelse af minimumspris for areal til tæt/lav bebyggelse i Lindved SkovbyKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af minimumspris for areal til tæt/lav bebyggelse i Lindved Skovby

74. Høringssvar, Midttrafiks Trafikplan for 2019 - 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Høringssvar, Midttrafiks Trafikplan for 2019 - 2022

75. Stenderup MultihalKlik her for at folde ud og læse mere om Stenderup Multihal

76. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 - Klakring Stationsvej 37, 39, og 41 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 - Klakring Stationsvej 37, 39, og 41 Juelsminde

77. Forslag til lokalplan 1130 og kommuneplantillæg nr. 11 - Erhverv ved Vejlevej i StoubyKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1130 og kommuneplantillæg nr. 11 - Erhverv ved Vejlevej i Stouby

78. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1111, Kommuneplantillæg nr. 6 samt Spildevandstillæg nr. 15 - For et boligområde ved Remmerslund i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Lokalplan 1111, Kommuneplantillæg nr. 6 samt Spildevandstillæg nr. 15 - For et boligområde ved Remmerslund i Hedensted

79. Forslag til Lokalplan 1120 for boliger ved Skolegade i Løsning og Spildevandstillæg nr. 18Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til Lokalplan 1120 for boliger ved Skolegade i Løsning og Spildevandstillæg nr. 18

80. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 for Grønt DanmarkskortKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 for Grønt Danmarkskort

81. Delegation af bemyndigelse til administrationen til at udsende varmeprojektforslag i lovpligtig høringKlik her for at folde ud og læse mere om Delegation af bemyndigelse til administrationen til at udsende varmeprojektforslag i lovpligtig høring

82. Ankestyrelsen bemærkning til godkendelse af ændringer i vedtægter for AFLD I/SKlik her for at folde ud og læse mere om Ankestyrelsen bemærkning til godkendelse af ændringer i vedtægter for AFLD I/S

83. Forslag til lokalplan 1135 - Boliger på Horsensvej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1135 - Boliger på Horsensvej i Hedensted

84. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

86. Lejeaftale - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lejeaftale

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde