Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi
Mødedato: 8. februar 2021
Mødested: Den nye administrationsbygning i Tørring

Dagsordenpunkter

34. Rundvisning i den nye administrationshus.Klik her for at folde ud og læse mere om Rundvisning i den nye administrationshus.

35. Godkendelse af ændring af vedtægter for Hedensted Fjernvarme Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af ændring af vedtægter for Hedensted Fjernvarme

36. Principiel drøftelse om kommende kommunale boligudstykningerKlik her for at folde ud og læse mere om Principiel drøftelse om kommende kommunale boligudstykninger

37. Henvendelse om byudvikling i UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Henvendelse om byudvikling i Uldum

38. Delegation af bemyndigelse til administrationen ved lokalplanlægningKlik her for at folde ud og læse mere om Delegation af bemyndigelse til administrationen ved lokalplanlægning

41. Godkendelse af skema B og godkendelse af anlægsbevilling til DemensplejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af skema B og godkendelse af anlægsbevilling til Demensplejehjem

42. F: Henvendelse fra Dansk FolkepartiKlik her for at folde ud og læse mere om F: Henvendelse fra Dansk Folkeparti

43. F: Orientering om status på håndsrækning til turismenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Orientering om status på håndsrækning til turismen

44. F: Ansøgning fra Løsning Vandværk om kommunegarantiKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning fra Løsning Vandværk om kommunegaranti

45. F: Godkendelse af revideret Kompetenceplan for JobcentretKlik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af revideret Kompetenceplan for Jobcentret

46. F: Status på investering i JobafklaringsforløbKlik her for at folde ud og læse mere om F: Status på investering i Jobafklaringsforløb

47. F: Anlægsbevilling til brandsikring på plejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til brandsikring på plejehjem

48. F: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2021Klik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2021

49. F: Præsentation af brugerundersøgelse 2020Klik her for at folde ud og læse mere om F: Præsentation af brugerundersøgelse 2020

50. F: Anlægsbevilling til renovering af broerKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til renovering af broer

51. F: Anlægsbevilling til planlægning, projektering, arealerhvervelse m.m. - Ny vej øst om HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til planlægning, projektering, arealerhvervelse m.m. - Ny vej øst om Hedensted

52. F: Anlægsbevilling til sideudvidelse af HøjløkkevejKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til sideudvidelse af Højløkkevej

53. F: Anlægsbevilling til adgang til strandeKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til adgang til strande

54. F: Anlægsbevilling til jordfordeling og biodiversitetKlik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til jordfordeling og biodiversitet

55. F: Forslag til lokalplan 1152 for Udvidelse af Juelsminde Renseanlæg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31Klik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan 1152 for Udvidelse af Juelsminde Renseanlæg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31

56. F: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1136 og Kommuneplantillæg 25 for et boligområde ved Rævebjergvej i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om F: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1136 og Kommuneplantillæg 25 for et boligområde ved Rævebjergvej i Løsning

57. F: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1139 og kommuneplantillæg 22, Boliger på Overholmvej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om F: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1139 og kommuneplantillæg 22, Boliger på Overholmvej i Hedensted

58. F: Orientering om strategiplan: Grundejerne bestemmer - højvandssikring JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om F: Orientering om strategiplan: Grundejerne bestemmer - højvandssikring Juelsminde

59. F: Orientering om status på DK2020 Klimahandlingsplan Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om F: Orientering om status på DK2020 Klimahandlingsplan Hedensted Kommune

62. Uddybning af Dansk Industris måling af erhvervsklimaKlik her for at folde ud og læse mere om Uddybning af Dansk Industris måling af erhvervsklima

63. Grundfortælling Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Grundfortælling Hedensted Kommune

64. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde