Udvalget for Fritid & Fællesskab dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fritid & Fællesskab
Mødedato: 14. august 2018
Mødested: Mødelokale 6, Uldum Rådhus

Dagsordenpunkter

52. Bibliotekets rolle i 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Bibliotekets rolle i 2018

53. Tørring teltplads fra 2018 og fremKlik her for at folde ud og læse mere om Tørring teltplads fra 2018 og frem

54. Anlægsbevilling - cirkulær økonomiKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling - cirkulær økonomi

55. Ansøgning til §18-puljen - Café LysetKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning til §18-puljen - Café Lyset

56. Frivillighuset i Tørring søger om støtte ifm. flytning til nye lokalerKlik her for at folde ud og læse mere om Frivillighuset i Tørring søger om støtte ifm. flytning til nye lokaler

57. Kommunal buskørselKlik her for at folde ud og læse mere om Kommunal buskørsel

58. Kommissorium for serviceeftersyn af integrationsindsatsenKlik her for at folde ud og læse mere om Kommissorium for serviceeftersyn af integrationsindsatsen

59. Budget 2018- opsamling fra månedsmøderne maj månedKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2018- opsamling fra månedsmøderne maj måned

60. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

61. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

62. Eventuelt Klik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde