Udvalget for Fritid & Fællesskab dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Fritid & Fællesskab
Mødedato: 9. januar 2018
Mødested: Mødelokale 6, Uldum Rådhus

Dagsordenpunkter

1. Valg af formand og næstformand for Udvalget for Fritid & FællesskabKlik her for at folde ud og læse mere om Valg af formand og næstformand for Udvalget for Fritid & Fællesskab

2. Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn mv.

3. Præsentation af Udvalget for Fritid og Fællesskabs områderKlik her for at folde ud og læse mere om Præsentation af Udvalget for Fritid og Fællesskabs områder

4. Hjarnø Færgefart, regnskab 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Hjarnø Færgefart, regnskab 2016

5. Budget Hjarnø Færgefart 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Budget Hjarnø Færgefart 2018

6. Ansøgning til §18-puljen - Kildevældets VennerKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning til §18-puljen - Kildevældets Venner

7. Ansøgning til §18-puljen - Løsning Plejecenters VennerKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning til §18-puljen - Løsning Plejecenters Venner

8. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

9. Orientering og opsamling fra månedsmøderne november 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering og opsamling fra månedsmøderne november 2017

10. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

11. Eventuelt Klik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde