Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Beskæftigelse
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

119. Orientering om FGU ved direktør Gitte Blåbjerg

120. Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien

121. Indsats efter § 82 b - tidlig forebyggende indsats

122. Drøftelse af ny forenklet beskæftigelsesindsats

123. Virksomhedsrettet indsats i ny forenklet beskæftigelsesindsats

124. Investering i en styrkelse af den virksomhedsvendte indsats

125. Opfølgning på strategi og mål

126. Projektoverblik ultimo november 2019

127. Statistik for kontanthjælpsloftet

128. Der er fremsat forslag om ny seniorpension

129. Deltagelse i KL's januarkonference

130. Månedsopfølgning oktober 2019 - Hvordan forventes regnskab 2019 at holde i forhold til budgettet?

131. Henvendelse fra Handicaprådet om mulige sager i år 2020

132. Ledelsesinformation, november 2019

133. Orientering fra Formanden

134. Eventuelt