Offentliggørelse af erklæringer, partistøtte

I henhold til partistøtteloven, skal bilag om erklæringer offentliggøres på kommunens hjemmeside inden for en rimelig frist efter modtagelsen.