Dagsordener og referater

Udvalg: Byrådet 2018-2021
Mødedato: 27. juni 2018
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

102. Den ekstra Investeringsindsats

103. Strategi, Arbejdsgrundlag og principper for fokusliste

104. Revisionsberetning nr. 21 2017 samt endelig behandling af årsregnskab 2017

105. Den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland

106. Endelig vedtagelse af Hedensted Kommuneplan 2017-2029

107. Anlægsbevilling og placering af cykel- og gangtunnel under banen ved Jernbanegade 30 i Løsning

108. Godkendelse af skema B. Strandvejen Juelsminde - renovering

109. 2-dagsmodul SFO

110. Anvendelsesændring af Fakkegrav Badehotel til i alt 8 boliger

111. F: Opfølgning på bevillinger i forbindelse med By- og Boligudviklingsprojekter

112. F: Hjarnø Færgefart - godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019

113. F: Forslag til lokalplan nr. 1115 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted Vest

114. F: Anlægsbevilling til kortlægning af ammoniakfølsom natur

115. F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsen

116. Orientering