Byrådets dagsordener og referater

Udvalg: Byrådet 2018-2021
Mødedato: 27. juni 2018
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

102. Den ekstra InvesteringsindsatsKlik her for at folde ud og læse mere om Den ekstra Investeringsindsats

103. Strategi, Arbejdsgrundlag og principper for fokuslisteKlik her for at folde ud og læse mere om Strategi, Arbejdsgrundlag og principper for fokusliste

104. Revisionsberetning nr. 21 2017 samt endelig behandling af årsregnskab 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Revisionsberetning nr. 21 2017 samt endelig behandling af årsregnskab 2017

105. Den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse SydøstjyllandKlik her for at folde ud og læse mere om Den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland

106. Endelig vedtagelse af Hedensted Kommuneplan 2017-2029Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Hedensted Kommuneplan 2017-2029

107. Anlægsbevilling og placering af cykel- og gangtunnel under banen ved Jernbanegade 30 i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling og placering af cykel- og gangtunnel under banen ved Jernbanegade 30 i Løsning

108. Godkendelse af skema B. Strandvejen Juelsminde - renoveringKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af skema B. Strandvejen Juelsminde - renovering

109. 2-dagsmodul SFOKlik her for at folde ud og læse mere om 2-dagsmodul SFO

110. Anvendelsesændring af Fakkegrav Badehotel til i alt 8 boligerKlik her for at folde ud og læse mere om Anvendelsesændring af Fakkegrav Badehotel til i alt 8 boliger

111. F: Opfølgning på bevillinger i forbindelse med By- og BoligudviklingsprojekterKlik her for at folde ud og læse mere om F: Opfølgning på bevillinger i forbindelse med By- og Boligudviklingsprojekter

112. F: Hjarnø Færgefart - godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019Klik her for at folde ud og læse mere om F: Hjarnø Færgefart - godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019

113. F: Forslag til lokalplan nr. 1115 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted VestKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan nr. 1115 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted Vest

114. F: Anlægsbevilling til kortlægning af ammoniakfølsom natur Klik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til kortlægning af ammoniakfølsom natur

115. F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsen

116. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

Kontakt

Kim Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde

 
$("#agenda-container [nowrap]").removeAttr("nowrap");