Byrådets dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 29. marts 2017
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

30. Udmøntning af puljen til "varme timer"Klik her for at folde ud og læse mere om Udmøntning af puljen til "varme timer"

31. Endelig vedtagelse af lokalplan 1030 for Tørring Midtby med tilhørende kommuneplantillæg nr. 26.Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1030 for Tørring Midtby med tilhørende kommuneplantillæg nr. 26.

32. Forslag til lokal nr. 1112 og kommuneplantillæg nr. 27 for dagligvarebutik i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokal nr. 1112 og kommuneplantillæg nr. 27 for dagligvarebutik i Hedensted

33. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1101 for Sikavej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1101 for Sikavej i Hedensted

34. Anlægsbevilling til byforskønnelse og gaderenovering af Vestergade i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byforskønnelse og gaderenovering af Vestergade i Løsning

35. Anlægsbevilling til byggemodning af Sikavej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Sikavej i Hedensted

36. Takst for dagrenovation 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Takst for dagrenovation 2017

37. F: Mulighed for justering af vejledning om vederlag og godtgørelser i forhold til vielserKlik her for at folde ud og læse mere om F: Mulighed for justering af vejledning om vederlag og godtgørelser i forhold til vielser

38. F: Endelig vedtagelse af delvis aflysning af Lokalplan 201 Korning og kommuneplantillæg nr. 25Klik her for at folde ud og læse mere om F: Endelig vedtagelse af delvis aflysning af Lokalplan 201 Korning og kommuneplantillæg nr. 25

39. F: Forslag til lokalplan 1109 for Vejlefjordskolen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 22Klik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til lokalplan 1109 for Vejlefjordskolen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 22

40. F: Forslag til Lokalplan 1113 Boligområde ved Honumvej, Rask MølleKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til Lokalplan 1113 Boligområde ved Honumvej, Rask Mølle

41. F: Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 1 for gl. Juelsminde KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 1 for gl. Juelsminde Kommune

42. F: Anlægsbevilling til EU Life projekt C2C CC om klimatilpasning Klik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til EU Life projekt C2C CC om klimatilpasning

43. F: Natura 2000 handleplanerKlik her for at folde ud og læse mere om F: Natura 2000 handleplaner

44. F: Delegation af bemyndigelse til Udvalget for Teknik ved spildevandsplanlægningKlik her for at folde ud og læse mere om F: Delegation af bemyndigelse til Udvalget for Teknik ved spildevandsplanlægning

45. F: Reviderede svarfrister Klik her for at folde ud og læse mere om F: Reviderede svarfrister

46. F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsen

47. F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

48. F: Deltagelse i konferencer, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Deltagelse i konferencer, møder mv.

49. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

50. Lukket punkt: Overtagelse af areal Hedensted - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Overtagelse af areal Hedensted

51. Lukket punkt: Ekspropriation - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Ekspropriation

52. Lukket Punkt; Køb af ejendomme Tørring - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket Punkt; Køb af ejendomme Tørring

53. Lukket Punkt; Ekspropriation af ejendom Tørring - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket Punkt; Ekspropriation af ejendom Tørring

54. Lukket punkt; Jordkøb - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt; Jordkøb

56. Lukket Punkt: Aftale om magelæg - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket Punkt: Aftale om magelæg

Kontakt

Kim B. Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail