Byrådets dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 27. september 2017
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

123. Åbningstid for afstemningsstedet Hjarnø ved Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21.11.2017Klik her for at folde ud og læse mere om Åbningstid for afstemningsstedet Hjarnø ved Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21.11.2017

124. Styrelsesvedtægt 2018-2021Klik her for at folde ud og læse mere om Styrelsesvedtægt 2018-2021

125. Tematillæg til planstrategi 2015 - behandling af bemærkningerKlik her for at folde ud og læse mere om Tematillæg til planstrategi 2015 - behandling af bemærkninger

126. Undersøgelse af muligheder for etablering af midlertidige botilbud, aflastning og beskyttet beskæftigelse for voksne handicappedeKlik her for at folde ud og læse mere om Undersøgelse af muligheder for etablering af midlertidige botilbud, aflastning og beskyttet beskæftigelse for voksne handicappede

127. Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 for Sneppevej - byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21.Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 for Sneppevej - byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21.

128. Virksomheders brug af genbrugsstationerne i Business Region AarhusKlik her for at folde ud og læse mere om Virksomheders brug af genbrugsstationerne i Business Region Aarhus

129. F: Forslag til aflysningen af lokalplan 73 – Vedrørende et areal i forbindelse med tilkørslen til Gesagervej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Forslag til aflysningen af lokalplan 73 – Vedrørende et areal i forbindelse med tilkørslen til Gesagervej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33.

130. F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsen

131. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

132. Lukket punkt: Ekspropriation - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Ekspropriation

133. Lukket punkt: Overtagelse af ejendom - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Overtagelse af ejendom

134. Lukket Punkt: Aftale om jordkøb - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket Punkt: Aftale om jordkøb

135. Lukket Punkt: Ekspropriation af areal - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket Punkt: Ekspropriation af areal

136. Lukket punkt: Køb af areal - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Køb af areal

Kontakt

Kim B. Rosenkilde

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755574

Send e-mail