Vurderings og Skatteankenævn

Følgende er indstillet hertil af Byrådet 29. januar 2020.

Skatteankenævn:

Erik Kvist (medlem)

Bent Alminde (suppleant)

Vurderingsankenævn:

Bent Poulsen (medlem)