Midttrafiks repræsentantskab

Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber. Hver Kommune deltager i et trafikselskab. Byrådene i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af et medlem fra hver af de deltagende kommuners Byråd.

Se Midttrafiks hjemmeside her

Torsten Sonne Petersen er på det konstituerende møde udpeget som Hedensted kommunes repræsentant i Midttrafiks repræsentantskab.