Klima & Energirådet

I Budgetaftalen 2017 er der anført at ”Forligspartierne er enige om, at indsatsen over for miljø og energibæredygtighed skal understøttes.

Der etableres et Klima- & Energiråd. Rådet skal bl.a. indgå i dialog og udvikling med lokalområderne med henblik på en styrket indsats i forhold til Agenda21-indsatsen.”

Visionen for Klima- & Energirådet er at skabe bæredygtig velfærd og bæredygtig vækst med udgangspunkt i miljømæssig bæredygtighed. Dette skal skabes med borgerne og ikke til borgerne. Derfor er det afgørende at rådet formår at engagere til handling.

Rådet arbejder med at:

  • Reducere CO2 udledningen
  • Drikkevand nok til alle
  • Borgere i byer og det åbne land må ikke ”drukne i vand”
  • Natur og adgang til natur

Målgrupperne er:

  • Skoler/ børn
  • Erhverv
  • Borgere/ lokalråd
  • Kommunen som virksomhedomhed

Administrativ kontaktperson i forhold til Klima & Energirådet er Merete Valbak:
e-mailadresse: Merete.Valbak@hedensted.dk
Tlf.: 29 25 79 86

Klima & Energirådet i Hedensted Kommune består af følgende medlemmer:

Ove Kjærskov Nielsen (Byrådet)
Lars Poulsen (Byrådet)
Claus Thaisen (Byrådet)
Torsten Sonne Petersen (Byrådet)

Anders Møller
Henrik Narud
Bent Sørensen
Michael Laursen (Hedensted Kommune
Lars Jensen
Carsten Steffensen (Hedensted Erhverv
Anders Franck Korsgaard (Ungdomsskolens Uddannelsesvejledning)
Per Nørmark (Hedensted Kommune)
Merete Valbak (Hedensted Kommune)

For at se dagsordener til Udvalgets møder klik her: Dagsordener/referater Klima- og energirådet