Handicaprådet

Byrådet skal nedsætte et handicapråd som rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål mv. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af Byrådet.  Handicaprådet i Hedensted Kommune består idag af 8 personer som udpeges således at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer der repræsenterer Byrådet og administrationen. 4 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer, således at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og såvel børne- som voksenområdet. 2 medlemmer udpeges af administrationen og 2 medlemmer  udpeges af Byrådet.

Handicaprådet i Hedensted Kommune består af følgende personer;

Udpeget af handicaporganisationerne:

  • Anne-Marie Lolk Madsen 
  • Anne Lise Pedersen
  • Mikael Bisted
  • Marianne Frahm

Suppleanter for de 4 udpeget af handicaporganisationerne er:

  • Brian Jørgensen
  • Dorrit Haulrich
  • Sussi June Rasmussen
  • Karin Mikkelsen

Udpeget af Byrådet er;

Fra administrationen er udpeget;