Det Lokale Beskæftigelsesråd

Her finder du information om det Lokale Beskæftigelsesråd i Hedensted Kommune.

Det Lokale Beskæftigelsesråd er et lokalt forum, hvor erhvervslivet og de faglige organisationer kan mødes. 
Rådet understøtter Udvalget for Beskæftigelse.

Det Lokale Beskæftigelsesråd er sammensat af:

  • 2 repræsentanter fra erhvervslivet
  • 3 repræsentanter for de faglige organisationer
  • Chefen for Hedensted Erhverv
  • Repræsentant fra Handicaprådet samt
  • Formand og næstformand fra Hedensted kommunes Udvalg for Beskæftigelse.

Medlemmer:

Baggrund:

Udvalget for Beskæftigelse besluttede på sit møde den 5.2.2018 at nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd. 

Det overordnede formål er, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab giver råd og vejledning om, hvordan man lokalt kan udvikle arbejdsmarkedet. Dels så det lokale erhvervsliv har den arbejdskraft, de skal bruge, og samtidig således, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på, eller tilbage på, arbejdsmarkedet (CSR-indsats).

Sekretariat:

Hvis du har spørgsmål til denne del af hjemmesiden eller et referat, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Helene Fruelund.
Telefon: 79 75 54 17. Mail: helene.fruelund@hedensted.dk