§ 17. stk. 4 udvalg

Generelt set vil Byrådet anvende opgaveudvalg jf. §17, stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse, som arbejdsredskab i den politiske ledelse.

Byrådet nedsætter i så fald et udvalg for hver opgave.
Udvalgene får i givet fald fastlagt sine opgaver i kommissorier, som Byrådet beslutter. Udvalgets sammensætning beskrives i kommissoriet, og kan bestå af medlemmer af byrådet og andre borgere, eksterne eksperter, ansatte mv. – alt afhængigt af opgaven.

Faste medlemmer af opgaveudvalget for Tværgående politik er:

Erik Kvist og Mette Juhl.

Se endvidere om Udvalget for Tværgående Politik

Medlem af § 17. stk. 4 udvalg for erhvervscampus er:
Kirsten Terkilsen
Ove Kjærskov Nielsen
Jacob Ejs