Krigen i Ukraine og flygtninge

Opdateret status på Hedensted Kommunes indsats samt information om, hvordan du kan hjælpe ukrainske flygtninge.
Grafik af Ukraine som landkort

Flere millioner mennesker er flygtet fra de voldsomme krigshandlinger i Ukraine og har brug for hjælp.

Dem vil vi hjælpe så godt, vi kan. Hedensted Kommune hjælper blandt andet med at søge opholdstilladelser, med at finde boliger og med at koordinere indsatsen sammen med de mange frivillige, virksomheder og organisationer, som hjælper med at tage imod ukrainerne.

Her på siden har vi samlet relevant information om opholdstilladelse, hvad du kan gøre for at hjælpe og hvad Hedensted Kommune gør for at hjælpe.

Opholdstilladelse og registrering

Ukrainere, der er kommet til Danmark, skal ansøge om opholdstilladelse via Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Vi har lavet en guide til, hvordan man søger her

Ansøgning om tilskud til kost og logi

Kommunerne har mulighed for at yde tilskud til kost og logi for private, der huser flygtninge fra Ukraine. 

Beløbet overføres til ansøgers NemKonto (tre hverdage efter modtagelse af ansøgningen).

Ansøg om tilskud til kost og logi i forbindelse med husly til ukrainske flygtninge

Hvis du vil hjælpe: Støt de humanitære organisationer

Det kan være en god idé at støtte gennem fx Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet eller lignende organisationer. De planlægger hjælpen, så den får den størst mulige effekt. Du kan fx støtte via donationer, tøjcontainere, genbrugsbutikker, som frivillig mv.

Støt her:

Dansk Flygtningehjælp

Folkekirkens Nødhjælp

Red Barnet

Røde Kors

Eller se hvilke andre organisationer, du fx kan støtte her:

Sammen for Ukraine

Giv en hånd med lokalt, som frivillig eller lignende

Hedensted Kommune har modtaget en del henvendelser vedrørende frivillig hjælp og støtte til de ukrainske flygtninge.

Den frivillige indsats vil fremover i højere grad blive koordineret af Røde Kors, afdeling Hedensted, som forsøger at matche borgere, der vil hjælpe, med de behov som opstår.

Hvis du vil støtte ved at stille dig til rådighed som frivillig hjælper eller lignende, så kan du kontakte Røde Kors, afdeling Hedensted via

Hvis du derudover har brug for råd og vejledning i konkrete situationer, så kan du tage fat i Teamleder for Integration, Karen Marie Nielsen på tlf. 79 75 53 99 inden for kommunens åbningstider.

Sådan hjælper Hedensted Kommune

Hedensted Kommune har oprettet en taskforce, som står for at koordinere indsatsen for ukrainske flygtninge.

Taskforcen arbejder blandt andet med at:

  • Finde boliger
  • Sikre mulighed for at børn kan komme i skole eller børnehave
  • Formidle muligheder for job og beskæftigelse
  • Samarbejde med frivillige, virksomheder, organisationer og foreninger om en lang række praktiske forhold og hjælp.

Job til flygtninge fra Ukraine

Har du eller din virksomhed mulighed for at ansætte en ukrainsk flygtning?

Læs mere om mulighederne og tag fat i Jobcenter Hedensted

Åben rådgivning med ukrainsk tolk

Jobcenter Hedensted har et ugentligt tilbud med åben rådgivning med ukrainsk tolk.

Læs om åben rådgivning