Vejleder for borgere og pårørende - Social Omsorg

Vil du gerne have hjælp til at finde rundt i regler eller forstå en afgørelse? Eller er du usikker på, hvem du skal kontakte for at komme videre med din sag? Så kan du få hjælp hos Social Omsorgs vejleder for borgere og pårørende.
Forglemmigej blomst

Borgervejlederen er et gratis tilbud for dig, der har en tilknytning til det område, som Hedensted Kommune kalder Social Omsorg (læs nærmere i boksen her på siden). Du kan kontakte borgervejlederen, hvis du har svært ved at:

 • finde vej gennem det kommunale system
 • forstå klagevejledninger
 • forstå informationer fra Social Omsorg

Her er det borgervejlederens opgave at være en god og tryg samarbejdspartner for dig og at være et bindeled til Social Omsorg. Både du og dine pårørende er velkomne til at kontakte borgervejlederen.

Borgervejlederen kan:

 • guide og vejlede dig
 • hjælpe med at forstå informationer fra Social Omsorg
 • hjælpe med at forstå klagevejledninger og hjælpe dig med at finde vej til rette klagein-stans
 • formidle kontakten til den rigtige person, afdeling eller kontor

Borgervejlederen kan ikke:

 • lave sagsbehandling eller behandle din klage over f.eks. sagsbehandlingstid, personalets optræden, politiske beslutninger m.m.
 • vurdere det faglige indhold i en afgørelse
 • lave en myndighedsafgørelse eller træffe en beslutning for dig
 • hjælpe med sager om ansættelsesforhold
 • være bisidder

Hvem er borgervejlederen?

Social Omsorgs borgervejleder hedder Michael Islin Bendixen. Du er velkommen til at kontakte Michael via e-mail eller telefon. Hvis du har brug for en personlig samtale, skal du lave en aftale på forhånd.

Sådan kontakter du borgervejleder Michael Islin Bendixen:

Telefon: 24 52 70 64

Telefontid:
Tirsdag 09.30 – 11.30

Send Digital Post til borgervejleder Michael Islin Bendixen

Michael tjekker mail tirsdag og torsdag, og du kan forvente svar hurtigst muligt derefter. Der mulighed for at booke fysiske møder torsdag mellem kl. 15.00 og 17.00. Dette sker efter aftale.

Borgervejledningen er lukket i ferieperioder.

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 79755000

Digital Post til Borgerservice