Leder til nyt sekretariat i Økonomi, Personale & IT

Om jobbet

Vi søger en leder til et helt nyetableret sekretariat under Økonomi, Personale & IT.

Økonomi, Personale & IT er en fælles stabsfunktion, som servicerer og understøtter hele organisationen, på tværs af kerneområder. Vores hovedopgaver er:

  • Understøttelse af de decentrale budget- og personaleansvarlige driftsenheder vedr. økonomi, HR og løn samt IT og digitalisering.
  • Strategisk understøttelse, rådgivning og beslutningsstøtte samt ledelsesinformation af den samlede virksomhed, herunder direktion, politiske fagudvalg, kommunalbestyrelse og MED organisation.
  • Understøtte udviklingsdagsordener for den samlede organisation, på de ovenfor nævnte områder.

Sekretariatet er som nævnt en helt nyetableret enhed, og er således under etablering i de kommende år, anført af en ny leder. Ledelsesmæssigt vil stillingen have en central funktion og en rolle i relation til de strategiske økonomistyringsdagsordener, i tæt partnerskab med Økonomi & Styring, direktionen, ledelsesorganisationen og MED systemet. Derudover forventes, i et vist omfang, et samarbejde med Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, i forhold til budgetlægningen.

Din profil

Med direkte reference til direktøren for Økonomi, Personale & IT vil du, som leder af sekretariatet, få ansvaret for øget strategisk understøttelse og opbygning af analysekapacitet, særlig rettet mod budgetlægningsprocessen, i første omgang. Du vil få en central lederrolle i Hedensted Kommune, i forhold til kommunens strategiske økonomistyring, sammen med lederen af Økonomi & Styring, hvor du skal mestre ledelse og samarbejde på alle niveauer af organisationen, ligesom du vil få en central ledelsesmæssig rolle i den årlige budgetlægningsproces.

Du kan læse job- og kandidatprofilen her: https://www.hedensted.dk/job/profil-leder-nyt-sekretariat

 

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations - og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Thomas Møller Palner på telefon 51 19 89 46 eller mail thomas.palner@hedensted.dk. 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er torsdag den 16. februar 2023.

Om os

Hedensted Kommune har ca. 47.700 indbyggere. Kommunen ligger midt mellem Horsens og Vejle, med god forbindelse til hele landet via E45 og Midtjyske Motorvej. Hedensted Kommune består af 31 levende lokalområder, som vi kalder 'Hedenstederne'

Vi har fokus på, at Hedensted skal være en kommune med plads til det gode liv. Vi ser kommunen som et fællesskab, hvor alle bidrager til at udvikle og styrke vores mange lokalsamfund, i et forpligtende samarbejde mellem kommunen, borgerne, lokalområder og virksomheder.

Kommunalbestyrelsen har, i deres strategi for 2022-2025, udpeget tre strategiske indsatsområder:

  • Vækst i balance
  • Smidige og effektive processer
  • Forpligtende fællesskaber

Læs evt mere på Kommunalbestyrelsens strategi 2022-25 - Hedensted Kommune.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn