Fritidskoordinator til Ungdomsskolen i Hedensted

Om jobbet

Kan du skabe og udvikle nye og inspirerende fritidstilbud for og med vores unge i Hedensted kommune? Ungdomsskolen i Hedensted søger pr. 1.august 2022 en ny koordinator til ungdomsskolens fritidsområde.

Ungdomsskolen i Hedensted tilbyder en spændende stilling som fritidskoordinator. De primære arbejdsopgaver koncentrerer sig om udvikling og styrkelse af vores tilbud i regi af vores fritidsundervisning, men også undervisning og facilitering af aktiviteter, processer og projekter centreret omkring ungeinvolvering og engagering af unges stemmer. Stillingen er en nyoprettet stilling og en vigtig styrkelse af ungdomsskolens aktiviteter og tilbud til kommunens unge.

Din profil

Som fritidskoordinator kommer du til at arbejde tæt sammen med Ungdomsskolelederen, ungdomsskolens klubledere samt det øvrige team i Ungdomsskolens administration. Men du forventes også at have din gang blandt vores unge, i klubberne og blandt samarbejdspartnere for at opfange unges behov og være med til, at omsætte disse til meningsfulde, engagerende og dannende aktiviteter for og med vores unge. Der kan være mange veje til, at du bliver vores nye fritidskoordinator – dog er det et must, at du på alle mulige måder brænder for arbejdet med unge. Både for de af vores unge, som er godt på vej i ungdomslivet, men også dem, hvor det bøvler. Du kan være pædagog, lærer eller noget helt 3. – det vigtigste er, at du har evnen og fagligheden til at afkode ungdomstrends, strategiske pejlemærker og politiske visioner og omsætte disse til stærke tilbud til glæde for vores unge.

Vi leder derfor efter en ny kollega som:

  • Har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig iblandt unge, nye ungdomstrends og kulturer.
  • Kan udvikle, planlægge og koordinere vores fritidsundervisning og andre kommunedækkende ungdomsskoletilbud.
  • Tænker utraditionelt og kreativt – og formå at omsætter idéer til konkrete handlinger og tilbud til vores unge.
  • Er pædagogisk og metodisk velfunderet, særligt i forhold til procesfacilitering og projektledelse.
  • Kan kommunikere ungdomsskolens tilbud og muligheder helt ud til vores unge, forældre og samarbejdspartnere.
  • Kan skabe netværk og indgå i partnerskaber med relevante aktører som UU, ungdomsuddannelser, erhvervs- og foreningsliv, kulturinstitutioner mv.
  • Kan koordinere og drive netværket af ansatte i ungdomsskolens fritidsundervisning og med hertil hørende opgaver.
  • Har stærke kommunikative kompetencer i både skrift og tale.

Opgavernes variation kalder på fleksibilitet i forhold til arbejdstid, da facilitering, undervisning og besøg på ungdomsskolehold vil være en del af din opgaveportefølje. Aften- og weekendarbejde vil derfor forekomme.

Derfor skal du vælge os

Ungdomsskolen i Hedensted er en organisation i rivende udvikling og en central aktør på det samlede ungeområde i Hedensted Kommune. Der er stort politisk fokus på udviklingen af ungeområdet og netop igangsat en proces med udvikling af en ny ungestrategi. Som fritidskoordinator bliver du ikke kun en del af en ambitiøs Ungdomsskole, der sigter mod at skabe de bedst mulige rammer og tilbud for og med vores unge. Vi er også en organisation, som gerne vil være kendetegnet ved at have modet til at afprøve nye veje. Du bliver derfor også en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi hjælper og støtter hinanden, når det går rigtig stærkt, og hvor passion for at lykkedes med vores unge, humor og uformel omgangstone kendetegner vores arbejdsmiljø.

Som fritidskoordinator vil du blive en del af ungdomsskolens administration på Valenciavej i Hedensted, men arbejdsdagene vil være meget forskellige og dække lokationer i hele kommunen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, hvor der må forventes opgaver uden for normal arbejdstid.

Hvis du vil vide mere

Kontakt ungdomsskoleleder Jakob Klode Damgaard på tlf. 2114 4328.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 6. juni 2022.

1. samtalerunde vil blive afholdt den 14. juni 2022.

Kandidater, der går videre til 2. samtalerunde er den 20. juni 2022.

Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest.

Om os

Ungdomsskolen i Hedensted dækker over en række tilbud målrettet kommunens unge fra 7. klasse op til 18 år. Ud over tilbuddene i fritidsundervisningen favner Ungdomsskolen også en større heltidsundervisning, 6 ungdomsklubber, et SSP-team samt et ledelses- og administrationsteam.

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn