Ungdomsskolen Hedensted søger lærer eller underviser

Om jobbet

Ungdomsskolen Hedensted søger lærer eller underviser - primært til Heltidsundervisningen på Skjoldskolen.

Vi søger en fuldtidsmedarbejder med tiltrædelse pr. 1. oktober 2020, gerne tidligere.

Skjoldskolen:

Skoletilbuddet er normeret til ca. 17 elever fra 7.-10. klasse, som primært har generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover arbejder vi meget med elever med skolevægring og angstproblematikker.

Hverdagen er præget af faglighed og udvikling af personlige og sociale kompetencer. Vi VIL noget med de unge og arbejder målrettet på, at alle vores unge kan komme op til FP i 9. eller 10. klasse med henblik på efterfølgende job/uddannelse, og samtidig at de styrkes i livsduelighed, så de kan mestre livet bedst muligt.

Stillingen vil omfatte undervisning i dansk på op til udskolingsniveau og kan derudover omfatte undervisning/støtte i matematik og engelsk på op til udskolingsniveau, samt gerne praktiske fag, eks. kreative aktiviteter, udendørs aktiviteter, værkstedsaktiviteter, idræt, musik m.m. Herudover deltager alle medarbejdere i det daglige pædagogiske arbejde med de unge.

Din profil

Som ansat i heltidsundervisningen er det vigtigt, at du:

  • Er struktureret, robust og tålmodig
  • Er engageret og omstillingsparat
  • Har en solid og relevant faglig baggrund. Gerne specialpædagogisk erfaring
  • Er dygtig til relationsarbejde med unge
  • Er klar og tydelig i din kommunikation
  • Kan lide at arbejde med unge med særlige udfordringer
  • Har et positivt gemyt
  • Er teamplayer
  • Har lyst til at indgå i skolens fællesskab omkring unge og forældre

Derfor skal du vælge os

Vi arbejder meget med kortere eller længerevarende praktikforløb og har et tæt samarbejde med praktiksteder og UU-vejleder. Ofte er vi koordinerende i forhold til samarbejdet mellem unge, socialforvaltning og forældre.

Både internt og eksternt arbejder vi med forpligtende fællesskaber.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte viceskoleleder Nikolaj Daugaard Hansen på tlf. 2311 7842 eller mail nikolaj.d.hansen@hedensted.dk

Se endvidere www.hed-ungdom.dk/dagundervisning/

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 16. august 2020.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 24. august 2020.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - HR

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR, Politik & Udvikling - HR