Social- og Sundhedsuddannelserne

Hedensted Kommune ansætter hvert år engagerede og talentfulde elever til en aktiv og udfordrende arbejdsplads. Vi uddanner både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
SOSU-hjælper kører med borger i kørestol

Vi søger elever to gange årligt, januar/februar og juli/august. Elevstillingerne slås op under ledige stillinger

Vi prioriterer din uddannelse

Vi ønsker at uddanne gode, kvalificerede medarbejdere, der er rustet til fremtidens arbejde i sundhedssektoren. Vi har fagligt kompetente vejledere på alle uddannelsesniveauer, og vi har et godt og positivt lærings- og uddannelsesmiljø.

Om uddannelserne

Social- og Sundhedsuddannelserne er erhvervsuddannelser, hvor der er fokus på læring gennem teori og praktik. 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer op til 3 år, 9 måneder og 3 uger. Efterfølgende er der mulighed for at læse videre på professionsbacheloruddannelser til f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.

Startdato afhænger af, om du søger ind på baggrund af grundforløb 2 eller Social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

Din alder kan have betydning for uddannelsesforløbet og optagelsetidspunktet. 
For at  planlægge det bedste uddannelsesforløb til dig, rettes henvendelse til Social- og sundhedsskolen.

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.

Vores forventninger til dig

I praktikperioderne vil du have en 37 timers arbejdsuge incl. weekender og helligdage. Arbejdstiden er primært fra kl. 07 - 15, men der vil også være dage, hvor du skal møde eller gå tidligere. Ligesom der også vil være enkelte aftenvagter. Derudover kommer du til at skulle bruge tid på opgaveskrivning, logbogskrivning samt opfølgning på teori.

I skoleperioderne er der mødepligt på skolen, og det forventes at ferie afholdes i følge skolens ferieplan.

Når du søger, skal du være særligt opmærksom på, at offentlig transportmulighed til vores plejecentre kan være begrænset. Det er derfor vigtigt, at du har taget stilling til transport til og fra skole og praktiksted - også i weekend og helligdage. 

Vi kan ikke garantere en praktikplads i nærheden af din bopæl. 

Ved ansættelse kræves fremvisning af straffeattest og gyldig arbejdstilladelse.

Vi kan tilbyde

  • praktikplads til en spændende uddannelse
  • en vejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig
  • godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med skoleophold
  • løn under uddannelse

Voksenelevløn

Hvis du er over 25 år og har et års arbejdserfaring med ældre eller voksne handicappede, kan du få voksenelevløn (p.t. 21.195,14 kr. pr. måned).

Arbejdsgivererklæringen (pdf) skal udfyldes, hvis du er berettiget til voksenelevløn, og vedlægges, når du søger elevstilling som Social- og Sundhedselev.

Din ansøgning om voksenelevløn kan ikke behandles, hvis dokumentationen ikke er vedlagt.

Merit i uddannelsen

Ansøgning om godskrivning af praktik (pdf) skal udfyldes, hvis du har erfaring fra job på plejecenter eller i hjemmeplejen. Dokumentationen skal vedlægges, når du søger elevstilling som Social- og sundhedselev.

Læs mere om Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere om Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Fuld løn under uddannelse

Hvis du er over 20 år og har arbejdet minimum et halvt år som ufaglært inden for ældreområdet i Hedensted Kommune, kan du få mulighed for fuld løn under uddannelse (21.195,14 kr.). Det kræver, at din leder udfylder en arbejdsgivererklæring, hvor du anbefales at komme i uddannelse.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulenter:

Kontakt

HR & Løn

Tlf.: 79755000

Send e-mail til HR & Løn