Pædagogisk assistentuddannelse

Den Pædagogiske assistent uddannelse er en praktisk orienteret uddannelse, der giver en bred indføring på det pædagogiske felt. Du vil opnå indsigt i og forståelse for den tilgang, der kræves som professionel pædagogisk medarbejder i dag- og døgninstitutioner, skoler og SFO. Uddannelsen er adgangsgivende til bl.a. pædagoguddannelsen.
Børn i flyverdragter kører på løbecykel udenfor på legeplads sammen med pædagogisk assistent

I Hedensted Kommune ønsker vi, at du som pædagogisk assistent elev, får de bedst mulige betingelser under uddannelsen.

Det betyder, at vi vil:

  • understøtte eleverne under uddannelsen til pædagogisk assistent, både fagligt og personligt
  • understøtte eleverne, så de udvikler nye kompetencer
  • understøtte eleverne i at udnytte egne potentialer på bedst mulig måde, så hver enkelt kan videreuddanne sig, efter egne ønsker og muligheder.

Hvert praktiksted har udarbejdet lokale beskrivelser af, hvordan det overordnede mål omsættes hos dem.

Som elev på den pædagogiske assistentuddannelse forventer vi, at du er interesseret i at arbejde med mennesker, at du er motiveret for at udvikle dig personligt og fagligt, og at du kan tage ansvar for dit uddannelsesforløb.

Uddannelsen

Som pædagogisk assistent elev indgår du en aftale med Hedensted Kommune om en uddannelse, der varer to år og 1½ måned. (Afhængig af, om du søger ind på EUD eller EUV). Uddannelsen veksler mellem teori og praktik.

Uanset om du er i en skoleperiode eller i praktik, er du ansat i Hedensted Kommune. Det betyder, at du får elevløn under hele din uddannelse.

Uddannelsen består af tre skoleperioder - i alt 47 uger. Den resterende tid er i praktik, og ligeledes fordelt på tre perioder. Til forskel fra en række andre uddannelser er du sikret praktikplads. Praktikken gennemføres primært i Hedensted Kommunes daginstitutioner og SFO.

Du vil i praktikken få tildelt en vejleder, som vil vejlede dig i arbejdet og dine uddannelses- og praktikmål.

Hedensted Kommune samarbejder med VIA University College i Horsens omkring uddannelen til pædagogisk assistent. Undervisningen foregår derfor i VIA's lokaler i Horsens. Da du er ansat ved Hedensted Kommune under din tid på skolen, forventer vi selvfølgelig, at du møder til tiden, er aktiv i timerne og at du opfører dig som du ville, hvis du havde været på en arbejdsplads hos os.

Ansættelse og optagelse

Der starter nye hold to gange om året, i henholdsvis august og februar. Du ansættes af Hedensted Kommune, Læring i Dagtilbud. Der kan søges om optagelse via stillingsopslag på Hedensted Kommunes Ledige stillinger.

Du kan uddanne dig til pædagogisk assistent på to måder

Hvis du er under 25 år, kan du søge ind på uddannelsen til pædagogisk assistent som erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have taget Grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen.

Hvis du er over 25 år, kan du tage uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Der er tre forskellige måder at søge ind på, hvor kravene er forskellige:

  • Hvis du har to års relevant erhvervserfaring, skal du søge ind på EUV1.
  • Hvis du har mindre en to års relevant erhvervserfaring, eller en forudgående uddannelse, skal du søge ind på EUV2.
  • Hvis du ikke har erhvervserfaring, skal du søge ind på EUV3.

Du kan læse mere om pædagogisk assistentuddannelsen og optag på VIA's hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du læse om uddannelsen på VIA's hjemmeside eller kontakte Læring i Dagtilbud.

Kontakt

Læring i Dagtilbud

Tlf.: 79755000

Digital Post til Læring i Dagtilbud