Information om Coronavirus

Her kan du følge med i, hvad Corona-epidemien betyder for kommunens drift.
Corona virus

Tjek kommunens daglige smittetal fra Statens Serum Institut (virker kun på Google Chrome)

Der er fra nationalt hold igangsæt en række initiativer for at forhindre spredningen af corona-virus i den danske befolkning. 

For alle områderne gælder, at vi iagttager Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand og hygiejne.

Frivillig isolation

Hvis du bliver syg med Covid-19, og ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, har kommunen mulighed for at anvise dig et midlertidigt opholdssted til frivillig isolation.

Kontakt Kom Godt Hjem team på tlf. 79 75 58 20 – tryk 2 / 9
Hverdage mellem kl. 9-16. Øvrig tid kontaktes nærmeste plejehjem, og vælg hjemmesygeplejen.

Læs om frivillig isolation

Covid-19 Self-isolation (Engelsk information)

Covid-19 izolacja (Polsk information)

Generel information om corona-indsatsen

Vi henviser i øvrigt til generel information om corona-indsatsen i Danmark:

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde materiale til særlige risikogrupper: