Information om Coronavirus

Her kan du følge med i hvad Corona-epidemien betyder for kommunens drift.
Corona virus

Læs om aktuel situation den 13. september 2020

Der er fra nationalt hold igangsæt en lang række initiativer for at forhindre spredningen af corona-virus i den danske befolkning. Nu er samfundet dog ved at blive åbnet igen.

Corona-epidemien påvirker dog stadig vores drift på nogle områder. Se den aktuelle status via overskrifterne nedenunder.

For alle områderne gælder, at vi iagttager Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand og hygiejne.

Frivillig isolation

Hvis du bliver syg med Covid-19, og ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, har kommunen mulighed for at anvise dig et midlertidigt opholdssted til frivillig isolation.

Kontakt Kom Godt Hjem team på tlf. 79 75 58 20 – tryk 2 / 9
Hverdage mellem kl. 9-16. Øvrig tid kontaktes nærmeste plejehjem, og vælg hjemmesygeplejen.

Generel information om corona-indsatsen

Vi henviser i øvrigt til generel information om corona-indsatsen i Danmark:

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde materiale til særlige risikogrupper: