‹ Tilbage

Bekendtgørelse om Åstedsforretning - Vej øst om Hedensted - Offentliggørelse

Åstedsforretning vedrørende ekspropriation til etablering af ny omfartsvej øst om Hedensted

Hedensted Byråd har besluttet at indlede ekspropriation med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til anlæg af ny omfartsvej øst om Hedensted med tilhørende stier, regnvandsbassiner og områder med biodiversitet.
Ekspropriationen vedrører nedennævnte ejendomme.

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27.12.2014, afholdes åstedsforretning.

Mødestedet er på den enkelte ejendom.

Mandag den 15. august 2022:

Åstedsforretning mandag den 15. august 2022

 

 Tirsdag den 16. august 2022: 

 Åstedsforretning tirsdag den 16. august 2022

Alle adresser ligger i postdistrikt 8722 Hedensted.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.
Ejerne indvarsles tillige særskilt med digital post eller anbefalet brev.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan mv. er fremlagt ved Hedensted Kommune, Natur, Vand og Vej, Stationsparken 1, 7160 Tørring fra den 28. juni 2022.

Materiale vedr. ekspropriationen kan du se her:

Ekspropriationsplan 1

Ekspropriationsplan 2

Ekspropriationsplan 3