‹ Tilbage

Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for vej øst om Hedensted

Hedensted Kommune har på baggrund af ansøgning om miljøvurderingspligt for projektet "vej øst om Hedensted" udarbejdet en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold sendes i offentlig høring i henhold til § 35, stk. 1, punkt 2 og stk. 2 i miljøvurderingsloven.

Materialet kan læses her:
Høringsbrev
Afgrænsningsnotat
Ansøgning
Kort over vejprojektets afgrænsning

Vi skal modtage jeres spørgsmål, ønsker om yderligere relevante oplysninger og bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold senest den 18. juni 2021 på planogudvilking@hedensted.dk