‹ Tilbage

Bekendtgørelse - Åstedsforretning Løsning

Åstedsforretning vedrørende ekspropriation til etablering af cykel- og gangsti i tilknytning til stitunnel ved Jernbanegade i Løsning.

Hedensted Byråd har besluttet at indlede ekspropriation med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til anlæg af cykel- og gangsti i tilknytning til stitunnel ved Jernbanegade i Løsning.  

Ekspropriationen vedrører nedennævnte ejendomme. 

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27.12.2014, afholdes åstedsforretning. 

Mødestedet er på den enkelte ejendom. 

Onsdag den 18. august 2021: 

Åstedsforretning

Alle adresser ligger i postdistrikt 8723 Løsning. 

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Ejerne indvarsles tillige særskilt med digital post eller anbefalet brev. 

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan mv. er fremlagt ved Hedensted Kommune, Natur, Vand og Vej, Stationsparken 1, 7160 Tørring fra den 21. juli 2021.

Materiale vedr. ekspropriationen kan du se her:

Ekspropriationsplan for stiforbindelse ved Skolegade, Løsning

Samlet arealfortegnelse 

Notat stiforbindelse ved Skolegade, Løsning